ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ภาพ TEAM for Soils ประจำปี 2566ภาพ ถอดบทเรียนผลสำเร็จ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตภาพ ทรงพระเจริญภาพ บริการตรวจวิเคราะห์ดินภาพ งดรับ ของกำนัลภาพ ขอแสดงความยินดีภาพ ช่องทางการติดต่อสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2ภาพ TEAMภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกรมพัฒนาที่ดิน
ภาพผู้อำนวยการหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ภาพพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๑,๑๐๖ ตัน พร้อมขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2567
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑,๒,๓,๖.๗ จำนวน ๓๙,๓๐๐ ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding) 7 มิ.ย. 2567
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน ๗๗๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2567
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๑,๑๐๖ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2567
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑,๒,๓,๖,๗ จำนวน ๔๙,๓๐๐ ซอง พร้อมขนส่ง ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2567
ภาพโลโก้บริการ หน่วยงานในสังกัด สพข.2
ภาพโลโก้บริการ เอกสารเผยแพร่ กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพโลโก้บริการ One Stop Service
ภาพโลโก้บริการ Easy Service
ภาพโลโก้บริการ ถังความรู้ ด้านการพัฒนาที่ดิน
ภาพโลโก้บริการ e-Service LDD
ภาพโลโก้บริการ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ แนวเขตป่าไม้ถาวรและความลาดชัน 35 %
ภาพโลโก้บริการ บัตรดินดี
ภาพโลโก้บริการ ข้อมูลสารสนเทศ
Popup Example
qrcode แบบประเมินความพึงพอใจ สพข.2
qrcode น้องดินดี
จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์: 1,637 ครั้ง
กรมพัฒนาที่ดิน มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายการใช้คุกกี้ของกรมพัฒนาที่ดิน