ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. นายสงกรานต์ หอมนาน ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต2


date 3 มิ.ย. 2567    5   

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธี

ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 72 รูป)