ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 รมช.อรรถกร ศิริลัทธยากร คืนถิ่นเมืองแปดริ้ว ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตร


date 29 พ.ค. 2567    7   
กรมพัฒนาที่ดิน ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ต้อนรับและรับมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร พร้อมด้วย นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพข.2 พร้อมจัดนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆของกรมพัฒนาที่ดิน
ขอบคุณภาพ/รายงาน : สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา