ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

สพข.2 จัด Big Cleaning Day ทำความสะอาดบรอบบริเวณสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


date 13 พ.ค. 2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ 2567

นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day การทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระราชกุศล

ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ต. ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี