ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

พด.ร่วมติดตาม นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567


date 27 เม.ย. 2567
พด.ร่วมติดตาม นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
✍️ นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ร่วมติดตามคณะนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน พร้อมด้วย นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
✅ ติดตามการผลิตทุเรียนคุณภาพปลอดภัยมูลค่าสูงและรับฟังปัญหาจากเกษตรกร เยี่ยมชมสวนและสอบถามประเด็นต่างๆ ในพื้นที่สวนนวลทองจันทร์ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
✅ ตรวจติดตามการคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพและการแปรรูปทุเรียน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปในพื้นที่
📍บริษัทดราก้อน เฟรช ฟรุท จำกัด ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
📍บริษัทเกาฟง จำกัด ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี