ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

กรมพัฒนาที่ดินจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567


date 23 เม.ย. 2567

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 กรมพัฒนาที่ดินจัดพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567 โดยนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวต้อนรับและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้อาวุโส นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม นายอนุวัชร โพธินาม และ ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สำนักงานพัฒนาที่ดิน/สถานีพัฒนาที่ดิน สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม แสดงออกถึงความเคารพและความรักต่อผู้อาวุโส พร้อมรับพรเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้บรรยากาศที่เติมไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานของชาวพัฒนาที่ดิน

ขอบคุณภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน