ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จันทบุรีตรวจสอบคุณภาพทุเรียนส่งออก


date 20 เม.ย. 2567
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567
นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 นางจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ร่วมคณะร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2567 และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงคัดบรรจุทุเรียน และมังคุด เพื่อติดตามการตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจสอบศัตรูพืชเพื่อการส่งออก ณ โรงคัดบรรจุสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด และ บริษัท ริชฟิลด์ เฟรช ฟรุท จำกัด
ขอบคุณภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี