ปกเว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
ภาพ อวยพรและแสดงความยินดี61ปีกรมพัฒนาที่ดินภาพ 61 ปีพัฒนาที่ดินภาพ 123ปีภาพ ค่านิยมองค์กร (Core Value)ภาพ nogifภาพ ปุ๋ยอินทรีย์กรมพัฒนาทีดิน
ภาพผู้อำนวยการหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
ภาพพื้นที่รับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
-ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ 11 มี.ค. 2567
-ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯลฯ 29 ก.พ. 2567
-ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ 16 ก.พ. 2567
-ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ 26 ม.ค. 2567
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน(เขตพัฒนาที่ดิน)ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สถานที่ก่อสร้าง บ้านผือ หมู่ที่ 5 บ้านม่วงอ่อน หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป้าหมาย 330 ไร่ เลขที่แบบ พด.4ยส.1/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค. 2567
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน 22 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2567
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่ ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน 23 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2567
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่ ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน 23 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2567
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่ ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน 23 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2567
ภาพโลโก้บริการ รายงานการประเมินผลโครงการสำคัญ
ภาพโลโก้บริการ ขอรับบริการสระน้ำในไร่นา (บ่อจิ๋ว)
ภาพโลโก้บริการ บริการตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร
ภาพโลโก้บริการ e-Service LDD
ภาพโลโก้บริการ บัตรดินดี
ภาพโลโก้บริการ Easy Service
ภาพโลโก้บริการ บริการวัสดุทางการเกษตร
ภาพโลโก้บริการ Agri-Map online
ภาพโลโก้บริการ หมอดินอาสา
Popup Example
Your Website Title
qrcode แบบประเมินความพึงพอใจ
จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์: 804 ครั้ง
กรมพัฒนาที่ดิน มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายการใช้คุกกี้ของกรมพัฒนาที่ดิน