ปกเว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
ภาพ วันเกิดกรมภาพ วันดินโลกภาพ ืno giftภาพ ทีมดี ดินดี
ภาพผู้อำนวยการหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
นางสาวมยุรี อบสุข
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
ภาพพื้นที่รับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่ เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (กิจกรรมก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน) พื้นที่ดำเนินการ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาระหว่างวันที่ 19-24 มิถุนายน 2567 เสนอราคา วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. 19 มิ.ย. 2567
-ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่ เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (กิจกรรมก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน) พื้นที่ดำเนินการ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2567 12 มิ.ย. 2567
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน (เขตพัฒนาที่ดิน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน สถานที่ก่อสร้าง บ้านสงยาง หมู่ที่ ๑ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓๓๐ ไร่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย. 2567
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน (เขตพัฒนาที่ดิน) ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน สถานที่ก่อสร้าง บ้านสงยาง หมู่ที่ 1 บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 330 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค. 2567
ภาพโลโก้บริการ app
ภาพโลโก้บริการ ขอรับสารเร่ง
Popup Example
qrcode ความพึงพอใจ
จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์: 415 ครั้ง
กรมพัฒนาที่ดิน มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายการใช้คุกกี้ของกรมพัฒนาที่ดิน