ปกเว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
ภาพ NO GIFTภาพ กิจกรรมภาพ นโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรภาพ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 2 รางวัลภาพ MOACภาพ 132ปีภาพ วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน  ครบรอง 61 ปี
ภาพผู้อำนวยการหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
นายสาคร เหมือนตา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
ภาพพื้นที่รับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
-ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร จ้างก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน(ในพื้นที่ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 2567
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร จ้างก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน(ในพื้นที่ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2567
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มิ.ย. 2567
-ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2567
-ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2567
ภาพโลโก้บริการ https://mis.oae.go.th/
ภาพโลโก้บริการ บัตรดินดี
ภาพโลโก้บริการ โครงการ
ภาพโลโก้บริการ 5ธันวาคม
ภาพโลโก้บริการ ระบบบานข้อมูล
ภาพโลโก้บริการ วิเคราะตัวอย่างดิน
ภาพโลโก้บริการ อากิเมพ
ภาพโลโก้บริการ รวมเว็บ
สถานีพัฒนาที่ดิน
qrcode แบบประเมินความพึงพอใจ
จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์: 1,451 ครั้ง
กรมพัฒนาที่ดิน มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายการใช้คุกกี้ของกรมพัฒนาที่ดิน