ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
ภาพ Kingภาพ โครงการภาพ ปุ๋ยสูตรพระราชทานภาพ TEAM
ภาพผู้อำนวยการหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
นายวิรุธ คงเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
ภาพพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑,๒,๓,๖ และ ซุปเปอร์ พด.๗ พร้อมขนส่ง จำนวน ๔๙,๒๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 3110
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน ๔๔๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2567
-ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1,2,3,6 และซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง จำนวน 49,200 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 2567
-ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1,2,3,6 และซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง จำนวน 49,200 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2567
-ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 440 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2567
-สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง พร้อมป้ายโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงาน 120 ไร่ พื้นที่บ้านมหาวัน หมู่ 1 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2567
-สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ในพื้นที่ บ้านลานห้วยเดื่อ หมู่ 1 และบ้านสระบัว หมู่ 13 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก (แปลงที่ 2) 17 พ.ค. 2567
-สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมป้ายโครงการจำนวน 27 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding 14 พ.ค. 2567
-สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรพื้นที่ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เป้าหมาย 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding 14 พ.ค. 2567
-สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มดอนพื้นที่ดำเนินการ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding 14 พ.ค. 2567
-สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 13 พ.ค. 2567
-สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 25 เม.ย. 2567
-สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 4 เม.ย. 2567
-สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 18 มี.ค. 2567
ภาพโลโก้บริการ บริหารตรวจวิเคราะห์ดิน
ภาพโลโก้บริการ บริหารกล้าหญ้าแฝก
ภาพโลโก้บริการ บริการแจกสารเร่ง พด.
ภาพโลโก้บริการ บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรและการถือครองที่ดิน
ภาพโลโก้บริการ ฐานข้อมูลหมอดินอาสา
ภาพโลโก้บริการ พิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum)
Facebook // Event calendar
   
qrcode เพิ่มแบบประเมินความพึงพอใจ
จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์: 1,735 ครั้ง
กรมพัฒนาที่ดิน มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายการใช้คุกกี้ของกรมพัฒนาที่ดิน