ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
ภาพ LDD NEWภาพ ช่องทางติดต่อภาพ TEAM
ภาพผู้อำนวยการหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
นายวิรุธ คงเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
ภาพพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑,๒,๓,๖ และ ซุปเปอร์ พด.๗ พร้อมขนส่ง จำนวน ๔๙,๒๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2567
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน ๔๔๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2567
-ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1,2,3,6 และซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง จำนวน 49,200 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 2567
-ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1,2,3,6 และซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง จำนวน 49,200 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2567
-ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 440 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2567
-ประกาศ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมในโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ ลุ่ม-ดอน บ้านพุนาค หมู่ ๕ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 2567
-ประกาศ สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกวดราคาซื้อระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 30 แห่ง พร้อมติดตั้งโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรพื้นที่ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2567
-ประกาศ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรพื้นที่ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2567
-ประกาศ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรพื้นที่ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 2567
-ประกาศ สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ้างก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร พื้นที่ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2567 13 มิ.ย. 2567
-สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 13 พ.ค. 2567
-สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 25 เม.ย. 2567
-สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 4 เม.ย. 2567
-สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 18 มี.ค. 2567
ภาพโลโก้บริการ บริหารตรวจวิเคราะห์ดิน
ภาพโลโก้บริการ บริหารกล้าหญ้าแฝก
ภาพโลโก้บริการ บริการแจกสารเร่ง พด.
ภาพโลโก้บริการ บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรและการถือครองที่ดิน
ภาพโลโก้บริการ ฐานข้อมูลหมอดินอาสา
ภาพโลโก้บริการ พิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum)
Popup Example
Facebook // Event calendar
   
qrcode เพิ่มแบบประเมินความพึงพอใจ
จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์: 2,431 ครั้ง
กรมพัฒนาที่ดิน มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายการใช้คุกกี้ของกรมพัฒนาที่ดิน