ปกเว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

สพด.มุกดาหาร ให้การต้อนรับ ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) จังหวัดมุกดาหาร


date 10 มิ.ย. 2567    5