ปกเว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และข้าราชการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง และตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


date 18 เม.ย. 2567    10