ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

ผอ.สพข.9 ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมชมแปลงหมอดินอาสาประจำตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


date 29 พ.ค. 2567    5   
               พด.ตาก ติดตามและเยี่ยมชมแปลงของหมอดินอาสา วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นายพิชิต ราชแบน ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และ นายวิษณุุ พิมบำรุง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมชมแปลงของนายเรวัตร มาแสงสา หมอดินอาสาประจำตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยทำการเกษตรผสมผสานและมีการนำองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาที่ดิน มาใช้ในพื้นที่ มีการปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบขอบบ่อและทางลำเลียง การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนและเกษตรกรทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้