ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

ผอ.สพข.9 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ (Kick off) ณ ไร่แนนแนน หมู่ 7 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์


date 17 พ.ค. 2567    7   
             วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ (Kick off) เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กรอบการพัฒนา “3 ลด 3 เพิ่ม 3 สร้าง ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ” โดยมีนายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ไร่แนนแนน หมู่ 7 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์