ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

ผอ.สพข. 9 พร้อมคณะ ติดตามผลการดำเนินงาน สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2567 และร่วมลงพื้น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


date 9 พ.ค. 2567    11   
            วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 และนายพิชิต ราชแบน ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน นายวิวรรธน์ภูมิ พรอำนวยลาภ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินงาน ของสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน ให้บรรลุตามเป้าหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และร่วมลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่ ตำบลแม่สิน และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน นายเพิ่ม เกิดผล บ้านหาดเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย