ปกเว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
ภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์งานกรมพัฒนาที่ดินภาพ TEAM for Soilsภาพ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดินภาพ พืชปุ๋ยสด
ภาพผู้อำนวยการหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
นางสาวนตนภา คูณพันธ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
ภาพพื้นที่รับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
-🆕ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ 11 มี.ค. 2567
-ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯลฯ 29 ก.พ. 2567
-ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ 16 ก.พ. 2567
-ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ 26 ม.ค. 2567
-📁ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร พื้นที่ดำเนินงาน ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 2567
-📁ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (กิจกรรมก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) พื้นที่ดำเนินงาน ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ พื้นที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 2567
-📁ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (กิจกรรมก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) พื้นที่ดำเนินงาน ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ พื้นที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2567
-📁ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (กิจกรรมก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) พื้นที่ดำเนินงาน ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ พื้นที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2567
-📁ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (กิจกรรมก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) พื้นที่ดำเนินงาน ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ พื้นที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิ.ย. 2567
ภาพโลโก้บริการ e-Service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร
ภาพโลโก้บริการ e-service LDD
ภาพโลโก้บริการ Easy Service
ภาพโลโก้บริการ ข่าวประชาสัมธ์ หน่วยงานเครือข่าย
ภาพโลโก้บริการ บัตรดินดี
ภาพโลโก้บริการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)
qrcode แบบประเมินความพึงพอใจ สพด.อำนาจเจริญ
qrcode AI
qrcode แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์: 361 ครั้ง
กรมพัฒนาที่ดิน มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายการใช้คุกกี้ของกรมพัฒนาที่ดิน